2022-2023 Dönemi Eğitim Takvimi

Dersler, genellikle temel akademik konuları kapsar ve öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Her ders, belirli bir süre boyunca işlenir ve öğrencilerin öğrenimlerini değerlendirmek için sınavlar yapılır. Dönemin sonunda, öğrenciler genellikle notları alırlar ve başarı durumlarına göre bir üst sınıfa geç

Dersler Saatler Günler