CATEGORY NAME

MINDIO ACADEMY

30'in 1-24

Mindio Academy, 6-14 yaş arası çocukların doğal yaratıcılığını ve keşfetme isteğini geliştirip, sebep-sonuç ilişkisini sorgulayabilecekleri çok özel eğitim programları geliştirmiştir. Göktürk’te yer alan merkezimizde robotik, kodlama ve STEM atölyeleri gerçekleştirerek çocukların ve gençlerin hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmaları amaçlanmaktadır.

Bu atölyeler ile çocukların;


Öğrenmeyi kalıcı kılar.

Dikkat toplama ve konsantre olma becerisi gelişir.

Neden- sonuç ilişkisini kurma becerisi gelişir.

Teknolojik tasarımı yapabilecek altyapı oluşur.

Materyallerin özelliklerini ve Nesnelerin hareket mekanizmalarını anlar.

Problem çözme yeteceğini geliştirir.

Yaratıcılık ve analitik düşünme becerilerini gözle görülür derecede arttırır.


Mindio Academy’de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı yaş grupları için farklı deneyimler sunan atölyeler gerçekleştiriyoruz.