Mindio Academy

Mindio Academy, 6-14 yaş arası çocukların doğal yaratıcılığını ve keşfetme isteğini geliştirip, sebep-sonuç ilişkisini sorgulayabilecekleri çok özel eğitim programları geliştirmiştir. Göktürk’te yer alan merkezimizde robotik, kodlama ve STEM atölyeleri gerçekleştirerek çocukların ve gençlerin hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmaları amaçlanmaktadır.

Mindio Academy